Znaczny stopień niepełnosprawności

PRZEWIŃ W DÓŁ BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ

Wybierz źródła świadczeń

Znaczny stopień niepełnosprawności, który obejmuje osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

ZUS/Środki Pomocy Społecznej

PFRON program "Aktywny Samorząd"

Manager Rehabilitacji 2022 © Wszystkie prawa Zastrzeżone
Do góry