PFRON – Program “Aktywny Samorząd” – Umiarkowany Stopień Niepełnosprawności

PRZEWIŃ W DÓŁ BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ

Prawo jazdy

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

 • posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej (osoby pełnoletnie);
 • dysfunkcja narządu ruchu lub dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Przedmiot dofinansowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii B

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy obejmuje koszty kursu, egzaminów, w tym opłaty z nimi związane oraz przykładowo: jazdy doszkalające, szkolenie uzupełniające, koszt podstawienia samochodu na egzamin. Jeśli osoba wnioskująca wybrała kurs poza miejscowością zamieszkania, przewidziany jest również dodatek na: zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu.

W przypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, pomoc obejmuje również dofinansowanie do usług tłumacza migowego.

Termin składania wniosków o dofinansowanie prawa jazdy kategorii B:

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.

Maksymalna kwota dofinansowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii B:

Maksymalna kwota dofinansowania do kursu prawa jazdy wynosi 4 800 zł, w tym:

 • koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2 100 zł,
 • koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500 zł,
 • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł;
 • koszty usług tłumacza migowego – 500 zł (dotyczy dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego).

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 25 % ceny brutto zakupu/usługi.
Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 • oświadczenie o wysokości dochodów;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Oprzyrządowanie samochodu

Kto może złożyć wniosek o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż;
 • Osoby do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) lub zatrudnione;
 • Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu;

Lub

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu słuchu.

Jak często można uzyskać pomoc o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Definicja programowa oprzyrządowania samochodu jest szeroka i nie zawiera zamkniętego katalogu urządzeń możliwych do dofinansowania. Mogą to być stacjonarne oraz mobilne, ale dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności przedmioty i urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Stacjonarne urządzenia to m.in.:

 • sprzęgło automatyczne;
 • ręczny sterownik sprzęgła;
 • ręczny gaz-hamulec;
 • przedłużenia pedałów;
 • przeniesienie przełącznika świateł i kierunkowskazów na prawą rękę;
 • możliwość dodatkowego sterowania tymi funkcjami poprzez „pilota-centralkę”;
 • przeniesienie przełącznika wycieraczek na lewą rękę;
 • przeniesienie dźwigni hamulca pomocniczego na lewą rękę;
 • przeniesienie pedału gazu na lewą stronę;
 • umieszczenie foteli: kierowcy i pasażera na obrotowej podstawie;
 • dodatkowe uchwyty na kierownicy umożliwiające prowadzenie samochodu jedną ręką;
 • dodatkowe uchwyty pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.

Urządzenia do przewozu to m.in.:

 • podłokietniki przy fotelach;
 • trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla osób mających problemy w utrzymaniem równowagi;
 • elektrycznie podnoszone-opuszczane oparcia foteli;
 • możliwość regulacji innych elementów siedziska;
 • dodatkowe składane stopnie przy tylnych lub bocznych drzwiach z elektrycznym i mechanicznym sterowanie;
 • montaż foteli na szybkozłączach, umożliwiających niekłopotliwe umieszczanie na ich miejscu wózka inwalidzkiego;
 • windy lub najazdy załadunkowe dla wózka z pasażerem z możliwością elektrycznego obniżenia wysokości samochodu o ok. 20 cm;
 • „żurawiki” – ułatwiające załadunek wózka do bagażnika lub bagażniki dachowe z opcją automatycznego załadunku wózka.

Mobilne przedmioty to m.in.:

 • specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy;
 • podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego;
 • dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego.

Termin składania wniosków o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
 • Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.
 • Jaka jest wysokość dofinansowania na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 10.000zł
 • dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 4.000zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

Co przygotować? – najczęściej wymagane załączniki
Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować:

 • kopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
 • kopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
 • kopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;
 • oświadczenie o wysokości dochodów;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Proteza kończyny i jej serwis

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

 • posiadanie stopnia niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest zakup bardzo dobrej jakości protezy ręki lub nogi, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Proteza ręki – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa), oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo, w wyjątkowych przypadkach, proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

Proteza nogi, – proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

W uzasadnieniu wniosku należy szczegółowo opisać przedmiot i powód zakupu wraz z uzasadnieniem wysokich kosztów. Należy również złożyć dwie oferty wykonania protezy, jaką osoba wnioskująca planuje kupić.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.
Maksymalna kwota dofinansowania zakupu protezy

Maksymalne kwoty dofinansowań:

1. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł;
 • przedramienia – 20.000 zł;
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł;
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł;
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł;
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł;

– z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON;

– dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Maksymalna kwota dofinansowania serwisu protezy

do 30% niżej wymienionych kwot:

1. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł (2700 zł);
 • przedramienia – 20.000 zł (6000 zł);
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł (7800 zł);
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł (4200 zł);
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł (6000 zł);
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł (7500 zł);

2. dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

strong co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.
Należy przygotować obowiązkowo:

 • kserokopię swojego orzeczenia o niepełnosprawności.

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

 • wysokości Twoich dochodów;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego

Kto może złożyć wniosek? Wymagania

 • Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności oraz dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

Lub

 • Posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu wzroku
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

Lub

 • Posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu słuchu;
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest sprzęt elektroniczny lub elementy z nim związane, w tym oprogramowanie.

PFRON umożliwia dofinansowanie każdego sprzętu i każdego urządzenia, które ułatwi osobie wnioskującej dostęp do informacji. Warunkiem jest współpraca tego urządzenia z komputerem. Sprzęt komputerowy też może być zakupiony.

Nie ma obowiązującego katalogu dopuszczonych do dofinansowania sprzętów/urządzeń/ oprogramowań, jednak muszą one spełniać warunki definicji programowej – przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem urządzeń brajlowskich).

Osoby niewidome mogą uzyskać pomoc na zakup urządzeń brajlowskich, tj. elektronicznych urządzeń zdolnych tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwej do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną beneficjenta. Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania proponowany przez Wnioskodawcę spełnia warunki określone w definicji. Istotnym narzędziem wspomagającym w tym są odpowiednio szczegółowe uzasadnienia zakupu poszczególnych elementów sprzętu i oprogramowania przedstawiane przez Wnioskodawców.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania:

dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności – 9.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000zł
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2.500 zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy:

co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi:
w przypadku osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności;
w przypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
co najmniej 30% ceny brutto zakupu/usługi – w przypadku osób z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Musisz przygotować obowiązkowo:

kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności
kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka
kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną.

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

wysokości Twoich dochodów;
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego.

Kto może złożyć wniosek? Wymagania

Pomoc jest kierowana do osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach Obszaru B Aktywnego Samorządu, czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania są koszty szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych i oprogramowania zakupionych w programie.
Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.

Maksymalna kwota dofinansowania

dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł;
dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł;
dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł;

– z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: nie jest wymagany.
Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną.

Realizator przekaże także do uzupełnienia oświadczenia o:

wysokości Twoich dochodów;
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Edukacja

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie może zostać przyznane Osobie Niepełnosprawnej, która:

zamierza założyć działalność gospodarczą;
jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;
zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Warunki wykluczające skorzystanie z pomocy:

wcześniejsze skorzystanie z pomocy finansowej ze środków publicznych na ten cel;
zarejestrowanie działalności gospodarczej przed przyznaniem dotacji na jej rozpoczęcie.

Przedmiot dofinansowania:

Celem wsparcia jest pomoc przedsiębiorczym Osobom Niepełnosprawnym w samozatrudnieniu przez przyznanie pomocy finansowej na:

rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub;
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jest to pomoc bezzwrotna.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;
Piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Najczęściej wymagane załączniki

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
W przypadku przystąpienia do spółdzielni socjalnej – pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej jako członka;,
Kopia dokumentu wskazującego na tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia), oświadczenie przyszłego wynajmującego, użyczającego lub oddającego w dzierżawę o potwierdzonych wstępnych ustaleniach dotyczących wynajmu, użyczenia lub dzierżawy lub zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu wydaną przez właściciela budynku;
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, w tym: świadectwa, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończone kursy i szkolenia;
W przypadku orzeczonego umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej o wskazanym profilu przez okres co najmniej 24 miesięcy;
Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat;
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 12a;
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Opieka dla osoby zależnej

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
aktywność zawodowa;
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dofinansowanie obejmuje ponoszone przez rodziców/opiekunów koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole).
Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.
Maksymalna kwota dofinansowania

200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.
Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Musisz przygotować obowiązkowo:

kserokopię swojego orzeczenia o niepełnosprawności;
kserokopię aktu urodzenia dziecka;
kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

wysokości Twoich dochodów;
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Żeby wziąć udział w szkoleniu, należy:

być zarejestrowanym w urzędzie pracy;
utracić zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie lub;
nie mieć wystarczających kwalifikacji zawodowych lub;
być w sytuacji konieczności zmiany kwalifikacji lub ich uzupełnienia lub;
nie posiadać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.
Przedmiot dofinansowania

Celem wsparcia jest zwiększenie szansy na zatrudnienie i utrzymanie pracy zarobkowej przez szkolenia dla Osób Niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Szkolenia te pomagają w zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie może odbywać się:

w placówkach szkolących;
w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

Szkolenie obejmuje koszty:

wynagrodzenia dla jednostki szkolącej;
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości;
przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej Osobie Niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Wysokość dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania Osób Niepełnosprawnych wynosi 100% kosztów, maksymalnie do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Najczęściej wymagane załączniki

Informacja o wybranym szkoleniu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 40.

Szkolenie organizowane przez PUP

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, która zaciągnęła kredyt bankowy na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Przedmiot dofinansowania

Celem dofinansowania jest wsparcie samozatrudnienia Osób Niepełnosprawnych przez dofinansowanie do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50% kwoty oprocentowania kredytu bankowego.
Najczęściej wymagane załączniki

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
kopia umowy kredytowej;
informacja z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, oraz przewidywanej kwocie odsetek do zapłaty;
zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasookres prowadzonej działalności.
Informacja o pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, wsparciu państwa, udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 13.

Oprocentowanie kredytu bankowego

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, która zaciągnęła kredyt bankowy na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Przedmiot dofinansowania

Celem dofinansowania jest wsparcie samozatrudnienia Osób Niepełnosprawnych przez dofinansowanie do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50% kwoty oprocentowania kredytu bankowego.
Najczęściej wymagane załączniki

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
kopia umowy kredytowej;
informacja z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, oraz przewidywanej kwocie odsetek do zapłaty;
zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasookres prowadzonej działalności.
Informacja o pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, wsparciu państwa, udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 13.

Manager Rehabilitacji 2022 © Wszystkie prawa Zastrzeżone
Do góry