Dzieci do 16-go roku życia z niepełnosprawnością

PRZEWIŃ W DÓŁ BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ

Wybierz źródła świadczeń

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodujących konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

ZUS/Środki Pomocy Społecznej

PFRON program "Aktywny Samorząd"

Manager Rehabilitacji 2022 © Wszystkie prawa Zastrzeżone
Do góry